dilluns, 19 de gener de 2015

RESULTATS: 1ª Fase de l'Auditoria Ciutadana quantifica 672.151,78 euros que no havien de ser suportats per l’Ajuntament
NOTA DE PREMSA


AUDITORIA CIUTADANA MUNICIPAL DE MOIÀ
AVALUACIÓ PRIMERS EXPEDIENTS

El mes de setembre de l’any passat, tal com informàvem en el nostre blog "El poble audita" va començar el projecte pilot d’Auditoria Ciutadana Municipal de Moià.

L’objectiu era engegar un procés de participació obert (veïns, entitats, representants polítics, treballadors municipals...) per analitzar expedients d’obres i d’inversions (amb exclusió d’aquells que estan sota investigació judicial) i valorar les seves possibles irregularitats i la seva incidència en el deute municipal.

Ara, després d’analitzar els primers expedients, tal com ens havíem proposat inicialment, és l’hora d’exposar públicament els resultats d’aquests treballs i també fer una valoració sobre la participació.

Els expedients analitzats són les obres d’urbanització i/o reparació del carrer Magí Vilardell fetes l’any 2005 i l’obra d’urbanització del carrer Erasme de Gònima a la zona industrial, començada l’any 2008 i abandonada, sense acabar, des d’aleshores.

MAGÍ VILARDELL (enllaç a l'informe): Aquesta obra es realitza en una zona que cinc anys enrere, va ser objecte d’una actuació urbanística per part de la propietària dels terrenys, actuació que va quedar inacabada i que a més va ocasionar danys importants en un mur de contenció situat en una part de la urbanització. A part de les mancances de documentació i les presumptes irregularitats en l’adjudicació de l’obra, del seu cost directe, 292.345,23 euros, no se’n va recuperar ni un sol euro a través de subvencions ni de contribucions especials. El seu finançament, atesa crítica situació de les finances municipals ja en aquell moment i en una hipòtesi de pagament d’uns 10 anys, hauria comportat un cost total per a les arques municipals de 344.159,23 euros. (enllaç a l'informe tècnic complementari - Jordi Costa)

ERASME DE GÒNIMA (enllaç a l'informe): Aquesta obra s’havia d’integrar en l’actuació urbanística ja realitzada de la zona industrial del Prat. No s’ha trobat documentació tècnica per poder fer una valoració de l’adjudicació a la constructora ni de la part d’obra realitzada. Tampoc no hi ha constància de la decisió de suspensió o abandonament de l’obra Dels 616.115,01 euros del cost total de l’obra projectada, que havia d’anar a càrrec íntegrament dels propietaris dels terrenys, només se’n va cobrar 95.244,03 euros (un 15,46 %). Es van aprovar certificacions d’obra per valor de 292.345,29 euros, que van ser refinançats a 10 anys per l’empresa constructora i més endavant, el 2012, refinançats pel Fons Estatal de Pagament a Proveïdors, fet que en una hipòtesi de pagament a 15 anys, es traduiria en un cost total de 328.592,55 euros.

CONCLUSIONS: Les dues obres analitzades tenen en comú, a part de totes les irregularitats procedimentals, el fet que ens trobem davant d’uns costos globals de 672.151,78 euros que no havien de ser suportats per l’ajuntament (per tots els moianesos i moianeses). En el primer cas, havien de ser assumits per la promotora de l’obra anterior de l’any 2000 i en el segon pels propietaris dels terrenys urbanitzables de la zona industrial. Per tant aquí hauríem de fer menció del concepte de Deute il·legítim, atès que el poble està suportant uns costos totalment indeguts.

VALORACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ: Ens caldrà analitzar més profundament les causes de la baixa participació. Possiblement, el fet que els treballs de consulta s’han de realitzar a les dependències de l’ajuntament en horari laboral, no ha incentivat la participació dels veïns i dels representants d’entitats. No podem dir el mateix en relació als representats electes municipals, que s’havien compromès a un participació activa, però que no s’ha portat a la pràctica, de manera generalitzada, excepte en les primeres reunions. Entenem que l’experiència, pel coneixement que ens han aportat aquests dos expedient, ha estat altament positiva i que hi ha molts expedients que requereixen auditoria i, per tant, molta feina a fer.

Moià, 15 de gener de 2015 
moiadeute@gmail.com (e-mail) 
www.moiadeute.org (web) 
Moià Deute (Facebook) 
@moiadeute (Twitter)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada