dilluns, 13 d’abril de 2015

PRESSUPOSTOS 2015

L’ajuntament, en el darrer Ple celebrat el 26 de març, va aprovar provisionalment els pressupostos del 2015. El dia 9 d’abril ha publicat l’anunci de la seva exposició pública per un període de quinze dies hàbils que finalitzarà el 30 d’abril.

A partir d’ara qualsevol persona interessada pot examinar-los i, en cas de disconformitat, presentar al·legacions davant del Ple fins l’esmentat dia 30 d’abril. Si no hi ha al·legacions queden aprovats definitivament sense necessitat de fer cap més tràmit. En cas que es presentin al·legacions, el Ple disposa d’un mes per resoldre-les i, si s’escau, aprovar definitivament els pressupostos.
Ignorem les causes que han motivat aquest retard que ha portat l’ajuntament a treballar els quatre primers mesos del 2015 amb els pressupostos prorrogats de l’any anterior. Després dels pressupostos anteriors prorrogats el 2011 i el 2012, el 2013 i el 2014 van quedar aprovats definitivament el 23 i el 24 de febrer, respectivament.

La pràctica habitual consisteix en aprovar els pressupostos l’any anterior amb l’antelació suficient perquè puguin entrar en vigor el primer dia de l’any. Així com cada any s’aproven a finals d’octubre les ordenances fiscals, que fixen els impostos i les taxes que pagarem l’any següent, els pressupostos haurien de poder-se aprovar en el mateix Ple,  atès que els ingressos pressupostaris vindran condicionats pel que s’hagi aprovat en les ordenances fiscals.

Enguany, per primera vegada a Moià, la web de l’ajuntament ha publicat  els pressupostos, el catàleg de llocs detreball i la plantilla del personal amb un total de 20 documents que inclouen tota la informació que legalment s’ha de donar anualment. És un pas important, però creiem que no ens hem de conformar amb la informació legalment exigible, l’anàlisi i el desxiframent de la qual només està a l’abast dels entesos en finances municipals, no del gran públic que n’ha de ser el seu destinatari. Hauríem de poder tenir, a més, un document explicatiu i clar dels objectius polítics del pressupost i de les variacions més significatives en relació a l’exercici anterior.

Des de Moià Deute, properament, procedirem a recopilar tota la informació pressupostària i a penjar-la a l’aplicació de l’ObservatoriCiutadà Municipal (OCM) que vam posar en funcionament l’any passat i que, de moment, recull els pressupostos del 2014. Us convidem a entrar-hi, consultar la informació i, molt especialment, a utilitzar l’apartat de Consultes per demanar aclariments sobre qualsevol partida pressupostària o qüestió relacionada que us interessi. El pressupostos municipals gestionen els nostres diners i, per tant, ens cal estar-ne informats i fer-ne un seguiment. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada