dimarts, 17 de febrer de 2015

L’AJUNTAMENT DE MOIÀ NO CONTESTA

Lamentem haver de fer pública la manca de resposta de l’ajuntament a les peticions de la nostra associació. Entenem que respondre és un acte de compromís i el compromís sempre juga a favor dels veïns.

El dia 9 de maig de l’any passat  vam fer la presentació pública de l’Observatori Ciutadà Municipal (OCM)  amb la participació i intervenció del regidor d’Hisenda. Un dels elements d’interès d’aquesta pàgina web a part de la informació de les dades dels pressupostos municipals és la possibilitat que els ciutadans puguin fer consultes i demanar aclariments a l’ajuntament sobre qualsevol partida o tema que creguin convenient. Nosaltres traslladem la consulta a l’ajuntament i restem a l’espera de la resposta per poder penjar-la i que tothom pugui consultar-la. Amb data 16 de juliol vam rebre cinc consultes les quals vam traslladar a l’ajuntament el dia 21 del mateix mes. En data d’avui i després d’haver-les reclamat per escrit el 4 de novembre i novament el 28 de gener, encara estan pendents de resposta.

Amb data 7 de novembre vam lliurar a l’alcaldia l’informe tècnic sobre les obres de MoiàFutur, elaborat per l’arquitecte Jordi Costa. Junt amb l’informe vam presentar un escrit amb unes peticions,  basades en les seves conclusions que l’associació considerava necessàries . En no obtenir cap tipus de resposta, amb data 28 de gener vam tornar a reclamar resposta a les nostres peticions. Tampoc no hem rebut cap contesta.Ens veiem obligats a fer pública aquesta actitud de l’ajuntament perquè entenem que dificulta la tasca de la nostra associació i no dóna resposta a qüestions que entenem que afecten tota la població.

Considerem especialment greu la manca de resposta a les peticions que fèiem en l’escrit d’acompanyament a l’informe sobre MoiàFutur per tal que l’ajuntament, com a part afectada, s’incorporés al procés obert als jutjats de Manresa, que aixequés acta notarial de la situació actual del pàrquing i de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, que reclamés a la constructora la reparació dels defectes observats al pàrquing, que protegís l’entrada als habitatges de l’antiga caserna en evitació de possibles accidents i que acabés posant a la nostra disposició la resta de documentació de MoiàFutur que no es va poder consultar.


Respondre a les peticions dels ciutadans en un termini raonable és una exigència democràtica i alhora és una mostra de la voluntat de transparència de l’administració pública. Ara a més, aquest dret acaba de ser regulat recentment per la  llei 19/2014 aprovada pel Parlament de Catalunya, la qual fixa en un mes el termini de les administracions per donar resposta a les peticions rebudes.  Esperem que aviat puguem informar que les nostres peticions han estat finalment ateses.

#Compromíscontraeldeute
#NovapolítcaXlarecuperació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada