dimarts, 16 d’abril de 2013

Instància per sol·licitar informació relativa al deute municipal

Reproduïm text integre entrat al registre de l'Ajuntament:


16 d’Abril del 2013

INSTÀNCIA

ADMM-MoiàDeute és una associació que treballa per a estudiar i informar entre d’altres temes sobre el deute municipal i les seves conseqüències.

Tenint en compte que el deute ocupa actualment i com a mínim, 1/3 del pressupost municipal.

I que per tal de poder fer un bon informe d’utilitat pública, necessitem dades que només en disposa l’Ajuntament.

Us demanem la següent informació i radiografia del deute:
  • Detall del deute a llarg termini a 31/12/12 amb expressió del creditor, tipus d’interès actual i venciment final
  • Detall d’interessos i amortitzacions 2013
  • Deute amb l’Estat: Capital pendent, previsions de pagament 2013. tipus d’interès actual i previsió d’anys de durada.
  • Detall del deute de MoiàFutur.
  • Deute amb el Consorci de Residus i tipus d’interès.
  • Deute a curt: Termini actual de pagament de factures.

Moltes gràcies,
ADMM-MoiàDeute


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada