dissabte, 2 de març de 2013

Moció presentada el 28 de febrer a l'Ajuntament de Moià

L'ADMM-MoiàDeute ha entrat al Registre Municipal de l'Ajuntament de Moià la instància núm. 703, de 28 de febrer, amb la proposta de moció següent:

"Moció presentada per l'Associació veïnal d'afectats pel deute municipal de Moià (ADMM – MoiàDeute) per tal ser debatuda i aprovada pel ple de l'Ajuntament de Moià

EXPEDIENTS PRESUMPTAMENT IRREGULARS DE LEGISLATURES ANTERIORS

Ple Municipal de Moià, setembre 2012
A finals del 2012 es va fer públic que Fiscalia havia denegat l'acceptació a tràmit dels expedients que l'Ajuntament de Moià, sospitant possibles irregularitats, li va fer arribar amb la intenció que el fiscal els investigués.

Atès que aquests expedients no estan inclosos en el paquet que està investigant per via administrativa la Sindicatura de Comptes, per delegació del Tribunal de Cuentas.

Tenint en compte que les competències del Tribunal de Cuentas són només per a qüestions administratives i en cap cas penals o civils, i que aquest òrgan no duu a terme una investigació sobre possibles responsabilitats civils o penals, sinó que es limita a jutjar procediments incorrectes en la gestió pública i les conseqüències econòmiques que han ocasionat.

El ple de l’Ajuntament de Moià pren els acords següents:

1.      Informar, en el termini de quinze dies, a l'Associació Veïnal ADMM i al poble de Moià mitjançant comunicat públic:
  • De quins motius concrets va donar Fiscalia per denegar la tramitació.
  • Si el consistori encara considera a dia d'avui, que els expedients presentats en el seu moment a Fiscalia, poden contenir irregularitats susceptibles de possibles responsabilitats penals.
  • De les gestions que s'han fet fins al moment després que es denegués la tramitació dels expedients per part de Fiscalia.
2.      En el cas que consideri que hi podrien haver possibles responsabilitats penals, el consistori  trametrà al jutjat núm. 3 de Manresa, que actualment està instruint la denúncia presentada per l'Associació Veïnal ADMM, la totalitat dels vuit informes tècnics aportats en el seu moment a Fiscalia, així com d'altres expedients que puguin contenir possibles irregularitats.

Moià, 27 de Febrer de 2013"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada