dimarts, 12 de març del 2013

Montràs ha de respondre de forma solidària dels 4,4 milions de Moià

Aquest dilluns s'esgotava el temps donat pel Tribunal de Cuentas per fer la declaració de bens i el pagament dels imports que han de servir d'aval durant el procés als 22 encausats per presumpte delicte comptable a l'Ajuntament de Moià i a la societat MoiàFuturTal i com informava el passat dimecres Manresainfo.cat , aquest dilluns era el darrer dia per a que els 22 encausats per presumpte delicte comptable a l'Ajuntament de Moià i la societat municipal MoiàFutur, fessin l'ingrés al compte habilitat a l'efecte i declaressin els seus bens de forma voluntària com a aval als 4,4 milions d'euros que l'informe de la Sindicatura de Comptes ha considerat com a greuge de la seva gestió com a responsables polítics i tècnics dels exercicis que van de 2006 a 2009.
Els ingressos i avals d'aquest procediment s'ha de realitzar cadascun dels 22 encausats de forma solidària per cada una de les irregularitats detectades, essent el primer i principal avalador per a totes les operacions qui va ser alcalde durant tots aquests exercicis, Josep Montràs Rovira. A partir de l'aval presentat, o del que s'executi a partir d'ara, sobre la totalitat dels bens de l'exalcalde, sobre la quantitat que resti fins als 4,4 milions, s'anirà disposant de les garanties de la resta dels 21 encausats, o sigui, dels 15 regidors restants, dels 4 tècnics, del secretari i de l'interventor.
A partir de les declaracions i els pagaments realitzat aquest dilluns, el Tribunal de Cuentas investigarà els bens de cadascuna de les 22 persones que hi ha a l'informe de la Sindicatura de Comptes, i retindrà per via executiva aquelles quantitats i béns que no hagin estat declarats voluntàriament. Una vegada el Tribunal de Cuentas tingui completat de forma solidària entre els encausats l'aval fins als 4,4 milions o, en el seu defecte, no puguin respondre amb cap altre bé, iniciarà la instrucció de l'informe de la Sindicatura de Comptes, amb la Fiscalia General de l'Estat com a acusació, i amb un procés que permetrà als 22 afectats defensar-se legalment.
Manresainfo.cat ha pogut accedir a la llista dels encausats definitiva. Les persones que han haguit de respondre amb els seus recursos són l'alcalde per CiU, Josep Montràs Rovira; els regidors de CiU, Teresa Terricabras Vilà, Ferran Llussà Pascual, Joaquim Forcada Díaz, Jordi Autet Puig, Ángel Cabeza Gené, Josep Antoni Martínez Góngora, Ma. Àngels Morera Barniol, Iolanda Burdó Vallès, Carles Padrós Valldeoriola i Lluís Gómez Bori; els regidors de MAP-ERC, Francesc Torres Farràs, Silvia Mur Allué i Josep Romeu Pujol; els regidors del PSC, Núria Rojas Albar i Enric Terencio Arisa; els tècnics de MoiàFutur, Manel Riera Cunill, Jordi Huguet, Jordi Candela i Xavier Lladó; el secretari, Francesc Armengol Aymerich, i l'interventor, Alfons Rosell Roig.
Cal recordar que el Tribunal de Cuentas va decidir iniciar el tràmit judicial per depurar les responsabilitats de diversos presumptes delictes comptables a l'Ajuntament de Moià i a la societat MoiàFutur entre 2006 i 2009. La denúncia que MAP-ERC va presentar a finals de 2009 sobre aquests quatre exercicis del consistori i la societat municipal, determina que 22 persones presumptament implicades en aquests exercicis hauran de fer front a l'aval o pagament de 4,4 milions d'euros més altres conceptes encara pendents de valoració.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada