divendres, 27 de març del 2015

Moià s'estalviaria uns 82.000 euros

En cas que es confirmi la notícia que adjuntem, hem calculat que Moià es podria estalviar l'any 2015 uns 82.000 € del seu pressupost. Gràcies a una condonació de taxes per part de la Diputació, a causa del superàvit que ha tingut aquest 2014.dijous, 26 de març del 2015

L'ajuntament penja la documentació tramesa al ministeri sobre el nou pla d'ajust relacionat amb el deute que tenim contret amb l'estat

En una pàgina web renovada molt més intuitïva i atractiva, l'ajuntament ha penjat la documentació que vam demanar de poder consultar per poder poder estudiar les repecusions que tindrà pel deute municipal el nou pla d'ajust. Seguim!dimarts, 17 de març del 2015

Una piulada del twitter de l’ajuntament d’ahir a les onze del matí ens alertava


REFINANÇAMENT DEL DEUTE – PLE EXTRAORDINARI I URGENT – GREUGE COMPARATIU?


Una vegada més un ple extraordinari i urgent, d'un dia per l’altre, per decidir un tema cabdal que condicionarà les finances municipals fins l’any 2025. Entenem que un tema transcendental com aquest, que ens afectarà els propers deu anys no pot ser tractat de manera precipitada i urgent. Malauradament ha set la tònica habitual aquesta legislatura, i a pocs mesos de l’elecció, tenim poques esperances per canviar-ho.

De totes maneres, reclamem un debat públic, amb una explicació clara de les diferents opcions, ja que una decisió com aquesta amb afectació a deu anys presa a corre cuita, convocant ple 24h abans i a pocs mesos de les eleccions, per molt bona que sigui no es pot prendre precipitadament i amb nocturnitat. Si és un tren que ve de Madrid i que hem d’agafar sense temps de pensar on ens porta, alguna cosa deu tenir amagada.

Diumenge la gent votarà una consulta no vinculant que està costant uns diners en promoció, hores... i ningú sabrà que 4 dies abans hem decidit el futur de les finances municipals dels propers 10 anys? Necessitem fer un esforç entre tots per millorar els mecanismes de comunicació, transparència i presa de decisions polítiques transcendentals pel poble. Un municipi legalment pot convocar referèndums vinculants, perquè no ho utilitzem?

El pla d’ajust

Després de la poca informació que hem pogut recopilar, entenem que es proposa de formalitzar un préstec bancari pel deute pendent amb el Fons Estatal derivat dels pagaments fets a proveïdors el maig del 2012. Tot això lligat a un pla d’ajustament de les finances municipals que comportarà segurament el manteniment i l’increment de la ja altíssima pressió fiscal. Sembla que es tracta d’una operació a 10 anys amb dos anys de carència d’amortització de capital i a un interès variable que inicialment podria estar al voltant del 2 %. Si no és així, i s'obre un procés  informatiu, públic, sobre aquest tema, rectificarem la informació en una nova entrada en aquest blog.

El 13 de gener publicàvem la notícia que durant l’any 2015 els préstecs del Fons per al pagament a Proveïdors estarien exempts d’interessos. L’estat compensarà els bancs pels interessos que deixin de cobrar.  El cas de Moià és diferent perquè no té cap operació de préstec formalitzada sinó que va rebre els diners directament del Fons i els retorna amb la retenció que Hisenda fa cada mes del 50 % de la subvenció que es rep de l’estat.

No tenim informació fiable que ens permeti afirmar que el deute de Moià no està exempt d’interessos l’any 2015, si així fos seria un greuge comparatiu molt important, perquè mentre l’estat compensaria els bancs pels interessos que deixen de cobrar estaria penalitzant els ajuntaments que va finançar directament des del Fons. Si fos aquest el cas, caldria protestar amb tota regla per aquesta greu discriminació i injustícia.

Tampoc no tenim clar d’acollir-nos a un període de carència de dos anys perquè durant aquest termini, en no fer amortitzacions, haurem de pagar interessos de la totalitat del capital i, d’altra banda, els vuit anys següents comportaran un esforç molt gran per a els arques municipals (ajustament de serveis al màxim i pujada d’impostos constant i inevitable).


dilluns, 16 de març del 2015

Informem el Síndic de Greuges de la NO resposta de l'Ajuntament

Com ja hem informat diverses vegades, l'ajuntament de Moià, incomplint tots els terminis legals i ètics, segueix sense donar resposta a les propostes i consultes que varem formular el passar 7 de Novembre. Aprofitant la visita que va fer a Moià un representant del Síndic, li vàrem formular una queixa formal per aquests fets.

Situacions com aquesta ens dificulten molt la tasca de l'associació; si els terminis de l'administració són molt lents i complexos, només falta que, a sobre, s'apliqui el silenci administratiu. Estem treballant amb altres accions i comentant amb els advocats què cal fer davant la poca col·laboració de l'ajuntament. Una situació que entorpeix la tasca d'investigació i en conseqüència el procés judicial que tenim iniciat des de l'associació per esbrinar les causes del deute i els seus responsables. Actituds com aquesta, situen l'actual equip de govern més com a encobridor dels fets, que com a denunciant i part activa de la investigació. Moià es mereix un major compromís del seus nous governants amb la revisió i la reparació de les irregularitats que han generat, en el passat, l'important deute que té el poble lligat de mans i peus.