divendres, 15 de setembre del 2017

Auditoria Ciutadana de Moià - Escorxador

NOTA DE PREMSA

EL CAS DE L’ESCORXADOR MUNICIPAL DE MOIÀ (1992 – 2002


L’Auditoria Ciutadana de Moià va ser promoguda per Moià Deute, ara fa tres anys, amb l’objectiu d’examinar algunes operacions importants, relacionades amb el deute municipal, que no estan incloses en el procediment d’investigació judicial que porta a terme el jutjat número 3 de Manresa. 

L’auditoria està oberta a la participació dels grups municipals de l’ajuntament i de qualsevol altra persona que pugui tenir interès en la investigació proposada.

Durant el darrer any s’ha portat a terme l’estudi de la concessió d’ús privatiu de l’escorxador municipal de Moià, la construcció d’un nou escorxador i la posterior privatització del servei municipal. Ha estat una tasca complexa, pel llarg període que abraça (més de 10 anys), per la seva llunyania en el temps (es va acabar fa 15 anys), i pels mitjans que hem hagut d’utilitzar en la consulta de la documentació

El resultat l’hem de considerar aproximatiu pel que fa a les xifres, però, en canvi, creiem que és molt il·lustratiu del desmesurat afavoriment econòmic a una empresa privada amb diner públic, sense cap tipus de retorn social i que, a més ha anat acompanyat d’importants afectacions urbanístiques i mediambientals

En síntesi, els resultats d’aquest treball posen en evidència que tot el procés des de la concessió de l’ús privatiu de l’escorxador, passant per la construcció d’un nou escorxador i fins la seva privatització, va constituir una forma deliberada de regalar diner públic a una empresa privada per al seu negoci, sense cap contrapartida de retorn social en interès del poble

D’aquesta manera s’ha pogut xifrar, que els costos en diner públic d’aquesta operació han estat, pel cap baix, d’un milió d’euros. Tot això sense tenir en compte les afectacions urbanístiques i mediambientals que s’han derivat de les moltes irregularitats que han acompanyat la construcció i el funcionament d’aquest escorxador

En l’estimació de costos econòmics hi tenen incidència també, les despeses judicials d’uns contenciosos, instats per un particular, contra la llicència d’obres l’escorxador. el seu permís d’obertura i l’ampliació de la zona industrial, degut a que l’escorxador està ubicat a una distància inferior de les seves granges, de la que establia la legislació vigent. Les sentències judicials, que van donar la raó al particular, ordenaven la clausura de l’escorxador, la qual va ser evitada a través d’un conveni amb l’ajuntament i una indemnització econòmica. Aquest conveni va ser declarat nul de ple dret pel nou consistori el 2013.i el tema encara està pendent d’actuacions judicials

En el document de privatització de l’escorxador hi figura el compromís de l’empresa de continuar donant servei als carnissers, cansaladers i ramaders de Moià i de la comarca, servei que fa un parell d’anys que es va interrompre, en negar-se a admetre bestiar boví i oví per concentrar tota la seva producció en el porcí

Entre altres propostes d’actuació derivades de l’auditoria, es demana a l’ajuntament que, a través dels seus serveis jurídics, s’estudiï si hi ha possibles responsabilitats civils o penals que no hagin prescrit i, en funció d’aquest estudi, es prenguin les decisions polítiques adients, en defensa dels interessos municipals i de les quals s’informi públicament.
Podeu consultar l’informe complet de l’auditoria en el següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/0B-KsITowcH2bd1lkd2VqSjBtRDA/view?usp=sharing


15 de setembre de 2017

 

dijous, 7 de setembre del 2017

Primeres declaracions d'investigats en la denùncia presentada per l'associació

Aquest 2017 s'estan produint les primeres declaracions al jutjat, fruit de la denùncia presentada per l'associació al 2012:

La lentitud del procés evidencia la seva complexitat. Realitzarem les valoracions oportunes un cop finalitzades i analitzades les primeres declaracions i es conegui quins poden ser els propers passos en seu judicial